Eerste viering na lockdown

Het hoogfeest van de Hemelvaart van de Heer was voor onze parochie dit jaar extra bijzonder. Na precies vijf maanden lockdown gingen de kerkdeuren weer open voor een Eucharistieviering. Vooraf zegende de pastoor de Paaskaars en werd deze ontstoken aan de vlam van de kaars die in de Paasnacht in de kathedraal was ontstoken. 

De lockdown wordt voorzichtig opgeheven. Komende zondag is er nog geen viering in onze kerk. De volgende viering is het hoogfeest van Pinksteren. Daarna zullen er weer wekelijks vieringen zijn. Vanwege het geldende protocol is het aantal zitplaatsen nog steeds beperkt en moet u zich aanmelden voor vieringen. Alle gegevens hierover vindt u onder het kopje "aanmelden vieringen" linksonder op de homepage.  

We wensen u een zalige hoogdag!

Oud-katholieke parochie HH Fredericus en Odulfus, Leiden  |  Techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum.