Gebedsweek rond Covid-19

De Wereldraad (WCC) houdt van 22 tot en met 27 maart een gebedsweek. Dat is één jaar nadat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de verspreiding van COVID-19 uitriep tot wereldwijde pandemie. Aan gebed en bezinning in reactie op de pandemie wordt een bijdrage geleverd door de Conferentie van Europese Kerken (CEC).

In deze week van gebed en bezinning is zowel plaats voor klaagzang als hoop. Klaagzang omdat het een jaar is geweest van ongekend lijden. Hoop omdat het tegelijkertijd een jaar is geweest waarin kerken nieuwe wegen hebben gevonden om samen te werken, zich aan te passen en gemeenschappen te begeleiden in deze mentale, fysieke, economische, spirituele en ecologische crisis.

De gebedsweek vindt plaats met en door lidkerken van de Wereldraad en hun oecumenische partners. Zij bidden gezamenlijk en bezinnen zich aan de hand van teksten die speciaal zijn opgesteld in reactie op de pandemie. 

Op vrijdag 26 maart om 14.00 uur (CET) wordt een wereldwijde online gebedsdienst gehouden, met deelname vanuit alle acht mondiale regio’s van de Wereldraad. Die viering vindt u hier. Voorafgaand aan de viering worden door Leidse kerken klokken geluid.

Oud-katholieke parochie HH Fredericus en Odulfus, Leiden  |  Techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum.