Aartsbisschop-elect Bernd Wallet in Leiden

Op zondag 22 november bezocht Mgr. Bernd Wallet, aarstbisschop-elect* van Utrecht, onze parochie als onderdeel van een kennismakingstour. Hij ging voor in de Eucharistieviering en tijdens de preek wisselde hij en de parochianen van gedachten over de lezingen op deze "Zondag van de voleinding" en hoe we de toekomst zien. Iemand vertelde hoe de huidige tijd laat zien hoe belangrijk verbindingen zijn en sprak de hoop uit dat verbinding in de toekomst zullen blijven groeien. Een ander wees erop dat de toekomst al gaande is. Lezingen over een oordeel - dat in de toekomst wordt geplaatst - zoals die van deze zondag krijgen daarmee ook betekenis nu. Weer een ander gaf aan dat deze tijd ons dwingt om los te leren laten. We zijn gewend om alles te plannen, maar in de huidige omstandigheden lukt dit maar moeizaam.

Het zijn zomaar een paar momentopnamen, maar waardevol om te onthouden voor een verder gesprek.

   

*Mgr. Bernd Wallet werd op 15 februari van dit jaar door het kiescollege gekozen. Nadat hij deze verkiezing aanvaarde, werd hij (juridisch/bestuurlijk) de 84e aartsbisschop van Utrecht. De bisschopswijding heeft vanwege de maatregelen met betrekking tot de bestrijding van het coronavirus nog niet plaats kunnen vinden. Na die wijding vervalt het woord 'elect'. Vanaf dat moment zal de bisschop ook een mijter en staf dragen.

Oud-katholieke parochie HH Fredericus en Odulfus, Leiden  |  Techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum.