Het eerste kopje koffie

In onze parochie is het, zoals in zoveel kerken, gebruikelijk om na de viering gezamenlijk koffie (of thee of limonade) te drinken. Vanaf 1 juni mochten we weer vieringen houden, maar gezamenlijk koffiedrinken was nog niet toegestaan. Inmiddels is daar verandering in gekomen. We mogen weer koffie drinken! Daarbij houden we wel de nodige richtlijnen in acht. Zo drinken we onze koffie buiten en hopen dus dat de zondag zijn naam eer aan doet. Kerkgangers brengen hun eigen bekers mee en het uitdelen gaat met inachtneming van de 1,5-meter-regel. 

Er zijn vele regels en maatregelen die ons beperken, maar het is belangrijk te blijven kijken naar wat wél kan en mag. Deze zondag was dat niet alleen de Eucharistieviering, maar konden en mochten we genieten van de zon, de koffie en de ontmoeting.

Oud-katholieke parochie HH Fredericus en Odulfus, Leiden  |  Techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum.