Een zegen voor Matthias en Renske

Op zondag 19 januari vierden we het Feest van de Bruiloft te Kana. In de Eucharistieviering was er een bijzonder moment. De dankbaarheid om de geboorte van Matthias werd uitgesproken. Renske en Matthias ontvingen allebei een zegen. Het volgende gebed wordt in de liturgie gebeden:

Heer onze God,
Gij hebt ons door uw Zoon geleerd,
dat wie een kind opneemt in zijn naam
hem zelf, uw Gezalfde, ontvangt.

Wij danken U voor de zegen
die Gij aan dit gezin geschonken hebt.

Laat hen, die vandaag
om de geboorte van een mensenkind verblijd zijn,
uw blijvende Aanwezigheid ervaren.

Geef aan de ouders geduld en wijsheid
om hun kind groot te brengen
in waarheid en genegenheid,
in alles wat goed en eerbaar is.

Schenk hun vrede en standvastigheid
en verleen uw hulp aan allen
die met hen en hun kind door het leven gaan
om elkaar te omringen met liefde en trouw.

Door Christus, onze Heer.

          Amen.

Het was mooi dat de dankbaarheid om het nieuwe leven zo in de kerk gevierd en geuit kon worden!

Foto's: Remko Buitenhuis

Oud-katholieke parochie HH Fredericus en Odulfus, Leiden  |  Techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum.