Andere diensten

Op zondag is er een Eucharistieviering. Een enkele keer hebben we een Dienst van schriftlezing en gebed. Daarin gaat geen priester voor maar een lector, die ook een preek houdt. In dit soort diensten is er geen communie.

In de Adventstijd en in de Goede Week zijn er in onze kerk oecumenische vespers. Vespers worden ook op andere momenten geoganiseerd. Zie voor data en tijden de agenda. 

In de Goede Week worden er elke morgen van maandag t/m vrijdag de Lauden (het ochtendgebed) gebeden, gevolgd door een gezamenlijk ontbijt. Deze lauden beginnen om 7.15 uur.

Oud-katholieke parochie HH Fredericus en Odulfus, Leiden  |  Techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum.