Seminariedag 21 september

Oud-katholieke theologie leeft van de dialoog, tot ver over lands- en kerkgrenzen heen. Dat maakt de Seminariedag van het Oud-Katholiek Seminarie op 21 september tastbaar met de uitreiking van de Andreas Rinkelprijs aan de Filippijnse theoloog Eleuterio Revollido.

De Andreas Rinkelprijs kent het Oud-Katholiek Seminarie toe aan mensen die uitmuntend wetenschappelijk theologisch onderzoek verrichten over geschiedenis, leer of leven van de Oud-Katholieke Kerk, of aan mensen die gelijkwaardige prestaties leveren die voor de kerk van bijzondere betekenis zijn. De prijs is genoemd naar de in 1979 overleden aartsbisschop Andreas Rinkel. Hij doceerde liturgie aan het Oud-Katholiek Seminarie en was voortrekker in de oecumenische beweging. De prijs wordt mogelijk gemaakt door het Elisabethfonds.

Uitreiking Andreas Rinkelprijs

De Filipijnse theoloog Eleuterio Revollido ontvangt de Andreas Rinkelprijs vanwege zijn bijdrage aan de ontwikkeling van de oud-katholieke theologie. Zijn bijdrage klinkt door in het openingscollege van Revollido tijdens de jaarlijkse seminariedag. Sinds 1965 onderhoudt de Oud-Katholieke Kerk van Nederland nauwe banden met de Iglesia Filipina Independiente, de Onafhankelijke Filipijnse Kerk. Deze kerk is de grootste ‘niet-roomse’ kerk van zuidoost-Azië met naar schatting 5 miljoen leden. De Iglesia Filipina Independiente staat pal voor maatschappelijke rechtvaardigheid omwille van het Evangelie vanuit katholieke spiritualiteit.

Veel uitwisseling vindt plaats rondom het Aglipay Central Theological Seminary, het priesterseminarie waarvan Revollido rector is. Oud-katholieke theologen verzorgen bijna twintig jaar gastcolleges en leren op die manier bij over hoe je katholieke kerk kunt zijn. Tegelijkertijd krijgen Filipijnse studenten, parochies en diaconale projecten steun vanuit de Oud-Katholieke Kerk.

Programma Seminariedag 

De Seminariedag is de opening van het nieuwe academisch seizoen. Naast de prijsuitreiking aan en de lezing van Eleuterio Revollido, bericht rector Mattijs Ploeger over de opleiding. Daarnaast verzorgt één van de studenten een column. Muzikale omlijsting en een afsluitende receptie geven ruimte voor ontspanning en ontmoeting. De bijeenkomst vindt plaats op zaterdagmiddag 21 september vanaf 14.00uur in de H.H. Anna en Mariakathedraal, Kinderhuissingel 74 in Haarlem. Toegang is vrij.

 

Symposium ‘The Revolutionary Theology of the Iglesia Filipina Independiente’

 Wie geïnteresseerd is in de theologie van de Iglesia Filipina Independiente en het belang en de impact van de kerk is ook van harte uitgenodigd het symposium ‘Catholic beyond Colonialism: The Revolutionary Theology of the Iglesia Filipina Independiente’ bij te wonen op woensdagmiddag 17 september in Utrecht. 

Oud-katholieke parochie HH Fredericus en Odulfus, Leiden  |  Techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum.