Palmzondag 2019

Op Palmzondag begint de Goede Week. Het was nog koud, maar de zon scheen en traditiegetrouw vond buiten op het voorplein de palmwijding plaats. Bij de palmwijding klinkt het Evangeliegedeelte dat vertelt over de intocht van Jezus in Jeruzalem. Daarop worden de palmtakken gezegend: "Zegen deze palmtakken, die ons herinneren aan de intocht van uw Zoon Jezus Christus, onze Heer. Heden werd hij verheerlijkt door de lof van de kinderen en het juichen van de schare die palmtakken strooiden op zijn weg, toen hij optrok naar Jeruzalem om voor ons te lijden en te sterven en aldus wat geschreven staat ten einde toe te volbrengen." (uit het gebed, Kerkboek van de Oud-Katholieke Kerk). De palmtakken worden met wijwater besprenkelt en bewierookt en daarna door de priester aan iedereen uitgereikt met de woorden "Vrede zij met u.". Wanneer iedereen een palmtak heeft ontvangen, begint de processie: een vrolijke stoet van mensen die buiten en binnen de kerkmuren voortgaat. "Dans en zing: hosanna voor de koning; dans en zing: hosanna voor de Heer!" (Liedboek 555) is één van de processieliederen. 

Na de Palmwijding en processie begint de Eucharistieviering die een ander karakter heeft. De liturgische kleur is paars en het passie-evangelie klinkt. Het laatste vers van het slotlied vat de dubbelheid samen:

Dit is uw opgang naar Jeruzalem,
waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen,
vrede aan allen die uw naam verhogen:
heden hosanna, morgen kruisigt Hem!
(Liedboek 556)

Wij wensen iedereen een gezegende Goede Week! U bent van harte uitgenodigd onze vieringen te bezoeken. Voor de tijden, kunt u kijken in de agenda van deze website.

Foto's: Pieter Kroonenberg

Oud-katholieke parochie HH Fredericus en Odulfus, Leiden  |  Techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum.