Goede Week en Pasen in onze parochie

In de Goede Week zijn er in onze kerk vele vieringen en gebedsmomenten. Hieronder treft u een overzicht. U bent van harte welkom om één of meerdere vieringen bij te wonen!

Palmzondag 14 april
Eucharistieviering, voorafgaand de palmwijding en processie. Er is kinderkerk. - 10:00 uur.

Kinderen kunnen op zaterdag 13 april hun Palmpasenstokken versieren. We beginnen dan om 14:00 uur in de kerk, ingang aan de Cronesteinkade.

Lauden
maandag t/m vrijdag - 07:15 uur
Aansluitend ontbijt (graag aanmelden bij pastoor Helen Gaasbeek)

Oecumenische vespers
maandag t/m woensdag - 19:30 uur
De vespers zijn een initiatief van de protestantse geloofsgemeenschap De Verbinding, de Evangelisch-Lutherse Gemeente en onze oud-katholieke parochie van de HH. Fredericus en Odulfus. De pastores van de deelnemende kerken leiden de vespers.

Witte Donderdag 18 april
Eucharistieviering - 19:30 uur

Goede Vrijdag 19 april
Viering met kruisverering - 15:00 uur

Paaswake 20 april
Viering van de verrijzenis van onze Heer Jezus Christus met de zegening van de wierook, de Paaskaars en het doopwater en Eucharistieviering - 21:00 uur

Eerste zondag van Pasen 21 april
Eucharistieviering en kinderkerk - 10:30 uur. In deze viering staan we ook stil bij een huwelijksjubileum. 

Oud-katholieke parochie HH Fredericus en Odulfus, Leiden  |  Techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum.