Fredericus en Odulfus

Fredericus en Odulfus leefden in de roerige 9e eeuw, de tijd van de invallen van de Vikingen. Beiden stonden bekend als vroom en geleerd. Bisschop Fredericus stuurde Odulfus naar Friesland om daar het evangelie te verkondigen en de Friezen af te houden van ketterij. Toen hij oud was geworden keerde hij terug naar Utrecht en stierf daar in 855. Fredericus werd vermoord volgens de legende omdat hij zich verzette tegen het huwelijk van keizer Lodewijk de Vrome met Judith, zijn nicht.

Fredericus en Odulfus werden beide begraven in de Sint Salvatorkerk in Utrecht, ook Oudmunster genoemd. Toen die kerk in 1589 werd afgebroken zijn de relieken van beide heiligen veilig gesteld en later overgebracht naar Leiden. Vanwege ernstig geldgebrek moest de Leidse parochie de mooie reliekborstbeelden in de 19e eeuw van de hand doen. Die van Fredericus staat nu in het Rijksmuseum.

Oud-katholieke parochie HH Fredericus en Odulfus, Leiden  |  Techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum.