Gemeentevergadering op 14 juni

Op maandagavond 14 juni is de voorjaarsgemeentevergadering. Aanvang 20.00uurAlle leden en gastleden zijn daar van harte welkom. Gastleden hebben echter geen stemrecht, wel kunnen zij advies geven. De agenda is beschikbaar in de gemeentekamer en wordt ook nog toegezonden, samen met het jaarverslag. Om mee te praten en te denken over de toekomst op korte en lange termijn, is het belangrijk dat u komt. Het gaat om de vragen hoe wij ons kerk zijn vorm willen geven en wat wij als levende kerk van Jezus Christus daaraan - ook financieel - willen bijdragen. Het kerkbestuur rekent op uw komst.

Oud-katholieke parochie HH Fredericus en Odulfus, Leiden  |  Techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum.