Feestdag van de H. Odulfus, 12 juni

Op 12 juni is het de feestdag van de H. Odulfus, een van onze patroonheiligen. Dit is reden voor een bescheiden feest in de vorm van een eucharistieviering 's avonds om 19.00 uur. Na afloop is er koffie met gebak.

De H. Odulfus was een priester die leefde van omstreeks 775 tot 12 juni 865. Na een leven als pastoor in Oirschot (NB) en als kloosterling in Utrecht, trok hij samen met Willibrordus naar Friesland. Hij werd dar later door Fredericus, aartsbisschop van Utrecht als zielzorger aangesteld.

Odulfus wordt beschouw als de eerste heilige van "eigen bodem". Hij wordt vereerd als priester van God, die als een brandende lamp aan zijn volk het heilzame licht van het evangelie heeft geschonken.

Ook wij mogen hem in Leiden in de 21e eeuw beschouwen als voorbeeld en inspiratiebron voor ons spirituele leven.

Oud-katholieke parochie HH Fredericus en Odulfus, Leiden  |  Techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum.