Bijbelgroep

Begintijd 9 juni 2021 14:30

Eindtijd 9 juni 2021 16:00

Op woensdag 9 juni staat weer een bijeenkomst van de Bijbelgroep gepland, aanvang 14:30 uur. Tijdens een bijeenkomst van de Bijbelgroep wordt een gedeelte uit de bijbel behandeld volgens de zogenaamde Lectio divina, een oude vorm van omgaan met de bijbel waarin men op een biddende manier leest. De bijbelgroep wordt gehouden in de kerk met in achtneming van het coronaprotocol. Als u ook eens mee wilt doen, dan kunt u zich tot uiterlijk maandag 7 juni aanmelden bij de pastoor.

Oud-katholieke parochie HH Fredericus en Odulfus, Leiden  |  Techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum.