Bijbelgroep

Begintijd 9 december 2020 14:30

Eindtijd 9 december 2020 16:00

Tijdens een bijeenkomst van de Bijbelgroep wordt een gedeelte uit de bijbel behandeld volgens de zogenaamde Lectio divina, een oude vorm van omgaan met de bijbel waarin men op een biddende manier leest. We laten de tekst tot ons spreken en komen zo tot persoonlijke inzichten bij de tekst, maar ook over onszelf. De bijeenkomst zal waarschijnlijk in digitale vorm plaatsvinden. Wie wil deelnemen, kan dit uiterlijk maandag 7 december laten weten aan de pastoor.

Oud-katholieke parochie HH Fredericus en Odulfus, Leiden  |  Techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum.