Lauden en ontbijt

Begintijd 15 april 2019 07:15

Eindtijd 15 april 2019 08:15

Lauden in de Goede Week. Het ochtendgebed in de Goede Week staat open voor iedereen. Aansluitend gezamenlijk ontbijt (graag aanmelden bij pastoor Helen Gaasbeek).

Oud-katholieke parochie HH Fredericus en Odulfus, Leiden  |  Techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum.