Bijbelgroep

Begintijd 15 juni 2022 14:30

Eindtijd 15 juni 2022 16:00

Op woensdag 15 juni staat weer een bijeenkomst van de Bijbelgroep gepland, aanvang 14:30 uur. Tijdens een bijeenkomst van de Bijbelgroep wordt een gedeelte uit de bijbel behandeld volgens de zogenaamde Lectio divina, een oude vorm van omgaan met de bijbel waarin men op een biddende manier leest. Als u ook eens mee wilt doen, dan kunt u zich tot uiterlijk zondag 12 juni aanmelden bij de pastoor.

Oud-katholieke parochie HH Fredericus en Odulfus, Leiden  |  Techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum.