Eerste zondag van Pasen

Begintijd 4 april 2021 10:00

Eindtijd 4 april 2021 11:15

Via livestream. Utrecht: 10.00 uur, voorgangers Mgr. Bernd Wallet en diaken Loes Berkhout; Haarlem: 10.00 uur, voorgangers Mgr. Dirk Jan Schoon en pastoor Robert Frede. Liturgieboekje en andere gegevens kunt u vinden op: https://oudkatholiek.nl/vieren/online-vieren/

Oud-katholieke parochie HH Fredericus en Odulfus, Leiden  |  Techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum.