Oud-katholieke parochie Leiden

Januari | Welkom Bart Klijnsmit!

Zondag 12 januari vierden we de Eucharistieviering van het feest van de Doop van de Heer. Dit was de viering waarin Bart Klijnsmit officieel begon als onze eerste organist en koorleider. Hij had daarvoor al gespeeld in de Kribbedienst en de eerste koorrepetitie was ook al geweest, maar het is goed om het begin van een aanstelling officieel te markeren in de liturgie. 

Paulus spreekt in 1 Korintiërs 12 over de vele gaven van de ene Geest. Bij de kerkmuziek gaat het er in het bijzonder om de lofzang gaan de te houden tot eer van God. De kerkmusicus geeft daartoe leiding aan de muzikale kant van ons kerk-zijn, door het koor te leiden, door eigen muzikale bijdragen te leveren en de zang in de vieringen te begeleiden met het orgel. Bij de aanvang van zijn taak ontving Bart een zegen van de pastoor. 

We wensen Bart een inspirerende en geïnspireerde tijd in onze parochie!

Foto's: Pieter Kroonenberg