Oud-katholieke parochie Leiden

December | Missie Sint Paulus te gast

Op zondag 1 december was pastoor Age Kramer te gast in onze parochie. Hij is niet alleen pastoor van Den Helder, maar ook werkzaam bij het Zeister Zendingsgenootschap. Verder is hij voorzitter van de bisschoppelijke commissie Sint Paulus. Op deze zondag kwam hij ons meer vertellen over het werk van de commissie.

In de preek wees Age op het belang van het serieus nemen van het geloof. De verhalen over het oordeel en de wederkomst roepen ons daar ook toe op. "Waakzaam betekent niet onverschillig zijn, niet de dingen maar op hun beloop laten, niet je geloof als een hobby zijn, maar je geloof serieus nemen." 

"Via Missie Sint Paulus hebben wij contact met mensen ver weg, die in een weerbarstige werkelijkheid aan het ploeteren zijn om situaties van achterstand, onrecht en armoede te verbeteren. Meestal vragen ze ons gebed." Missie Sint Paulus roept dan ook op tot gebed. Dat gebed kan dan uitgewerkt worden door ook wat geld over te maken. Aan de andere kant van de wereld wordt dat gezien als een resultaat van de werking van de heilige Geest, de verhoring van gebed. 

Een klein project is maar een druppel. Toch kan het ook tot geloof aanzetten dat het ook met het geheel goed kan komen. "Als mensen met bezieling bezig zijn en er lukt iets, ook al is dat nog zo klein, dan helpt dat mij om te geloven dat ooit alles goed komt voor de hele mensheid. Precies zoals bij de eucharistie. Dat is een feestmaal op zeer bescheiden schaal dat me helpt te geloven dat ooit de hele mensheid met elkaar omgaat zoals wij symbolisch met elkaar omgaan bij de eucharistie: er is genoeg voor iedereen, iedereen staat naast elkaar en iedereen wordt geaccepteerd zoals zij of hij over de drempel is gestapt."

Missie Sint Paulus zorgt er ook voor dat we in contact komen met mensen die op een heel andere manier geloven dat wij in onze westerse context gewend zijn. Gelovigen in andere delen van de wereld lopen niet achter, ze zijn niet kinderlijk en niet primitief. "Ze hebben wel vaak een minder beperkt idee van de werkelijkheid: er is meer dan empirisch kunt waarnemen of rationeel kunt begrijpen. Er is dus ook meer ruimte om ervan uit te gaan dat de heilige Geest werkelijk invloed heeft op de werkelijkheid van ons dagelijks leven. Dat kunnen wij van christenen in het Zuiden leren." Christenen uit de verschillende delen van de wereld met elkaar in contact brengen, is dan ook iets waar Missie Sint Paulus naar op zoek is. Het contact is wederkerig. "Door zo'n ontmoeting voel ik me uitgenodigd om mijn eigen oud-katholieke geloof te verdiepen. Alle ingrediënten die we nodig hebben en die ook in gesprek met gelovigen uit het Zuiden naar voren komen zijn er al: in de eucharistie, in onze eigen voorbeden, in onze liederen. Ik hoef die alleen maar serieus te nemen."

Na de Eucharistieviering volgde nog een levendig gesprek over de kracht van het voor elkaar bidden, het van elkaar leren, het belang van elkaar en het geloof serieus te nemen. Het bezoek vanuit de Missie Sint Paulus heeft een ieder aan het denken gezet en we hopen er op enige manier een vervolg voor te vinden.