Oud-katholieke parochie Leiden

November | Advent in onze parochie

Op zondag 1 december begint om 10:00 uur de Eucharistieviering van de Eerste zondag van de Advent. De tijd van verwachtingsvol uitzien is daarmee begonnen. In de kerk is dit op verschillende manieren te merken. Enerzijds is er versobering: minder kaarsen op het altaar, geen wierook, de kleur paars als liturgische kleur. Anderzijds zijn er elementen die anders zijn dan anders, die ieder jaar door vrijwilligers wordt versierd en opgehangen. Op die adventskrans zien we week na week het licht groeien, terwijl buiten de dagen almaar korter worden. Het licht van de adventskrans steunt ons op de weg van hopen en verwachten, tegen dat oprukkende duister in. We blijven uitzien naar het Licht. 

Iedereen is welkom deze Adventsperiode samen met ons te vieren. U bent welkom in de Eucharistievieringen op zondag 1, 8 en 15 en de Dienst van Schriftlezing en gebed op 22 december. Al vieringen beginnen om 10:00 uur. Al die zondagen is er ook kinderkerk. 

Wij wensen u een gezegende Adventstijd!