Oud-katholieke parochie Leiden

November | 45 jaar misdienaar!

Op zondag 24 november vierden we de Eucharistieviering van de zondag van de voleiding. Deze zondag is al kleurrijk door de thematiek, maar werd nog kleurrijker doordat we ook vierden dat Geert al 45 jaar als misdienaar actief is. Dat gebeurde op grootse wijze. De kerk was goed gevuld met parochianen en gasten. Alle misdienaars waren voor de gelegenheid aanwezig en er waren maar liefst drie priesters: pastoor Helen Gaasbeek was celebrant, can. Wietse van der Velde verzorgde de preek en can. Ruud Bosma assisteerde en verzorgde de voorbeden. De twee laatst genoemden hebben ook een band met onze parochie - waar zij respectivelijk deservitor en pastoor zijn geweest - en zeker ook met de jubilaris.

De jubilerende misdienaar had een groot aandeel in het organiseren van de viering, maar er waren toch nog zaken voor hem geheim gebleven, zoals de zegen die hij na het gebed van de dag van de pastoor ontving. Na afloop van de feestelijke viering ontving Geert onder dank nog een cadeau in de gemeentekamer, waar de aanwezigen ook nog op geheel andere wijze van hem konden genieten.

We zijn dankbaar dat Geert al zovele jaren dienstbaar is aan kerk en wereld en heel concreet dienstbaar is in de liturgie. We wensen hem van harte proficiat en alle goeds voor de jaren die nog komen!