Oud-katholieke parochie Leiden

November | Missie Sint Paulus op bezoek op 1 december

Op 7 april 1967 werd de Bisschoppelijke Commissie Sint Paulus opgericht. Volgens het in 1992 herziene instellingsbesluit heeft de Bisschoppelijke Commissie tot opdracht als ‘partner in mission’ de verbreiding van het Evangelie, buiten Nederland, te realiseren, door hulp te verlenen bij de opbouw en uitbreiding van lokale kerkgemeenschappen. Voorts stelt zij zich ten doel een levend missionaire bewustzijn bij de leden van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland op te roepen.

Op de website van de Commissie is informatie te vinden over de projecten die gesteund worden. Daarbij wordt het volgende vermeld: “Sint Paulus Missie en Diaconaat Buitenland richt zich op projecten waarin de beide aspecten, missie en/of diaconaat, aan bod komen en bouwt voort op het bestaande netwerk in de verschillende landen. Doordat wij direct contact hebben met bisschoppen en priesters ter plaatse, blijven we goed op de hoogte van de voortgang en ontwikkelingen in de verschillende projecten. Daarnaast zijn er contacten met gelijksoortige organisaties binnen de Zwitserse en Duitse Oud-Katholieke Kerk, waardoor ook samenwerking en afstemming binnen projecten mogelijk is. Voorts is er een vertegenwoordiger van de Anglicaanse kerk in het bestuur.”

De leden van de commissie hebben het 50-jarig jubileum aangegrepen om een tour te maken langs alle oud-katholieke parochies in Nederland. Op 1 december zal pastoor Age Kramer, pastoor van Den Helder, onze parochie aandoen. Hij zal assisteren in de liturgie en preken en bij de koffie zal hij ons meer vertellen over het werk van de Commissie. U bent van harte welkom!