Oud-katholieke parochie Leiden

November | Het feest van Willibrordus en eerste communie

Op zondag 10 november was er een bijzonder Eucharistieviering in onze parochie. Niet alleen vierden we het feest van de H. Willibrordus, apostel der Nederlanden, het was ook de dag dat Elise voor het eerst de communie zou ontvangen. De eerste communie is de tweede stap van de initiatieritus van de kerk. In de vroege kerk gingen al die stappen tegelijkertijd en op volwassen leeftijd. In de Westerse kerk schoven de verschillende onderdelen uit elkaar en werden de stappen op steeds jongere leeftijd gezet. Het meest gangbaar is dat een mens als baby gedoopt wordt en als kind in een leeftijd van 6 tot 12 jaar (dat verschilt per kerk) voor het eerst de heilige communie te ontvangen om daarna op volwassen leeftijd het vormsel toegediend te krijgen door de bisschop. Bij de doop wordt een mens in de kerk opgenomen als kind van God, bij de communie zichtbaar verbonden met het Lichaam van Christus en bij het vormsel wordt de mens als tempel van de Geest met al zijn gaven getekend.

Ter voorbereiding hadden de pastoor en Elise verschillende bijeenkomsten gehouden. Niet alleen de inhoud, maar ook de praktische vorm van communie kwamen daarin ter sprake. In de viering kon Elise dat allemaal delen. Na het gebed van het feest zei zij volmondig ja op de vragen van de aanneming. Bij de kinderkerk en later in de kerk vertelde ze waarom ze communie deed en ze assisteerde bij het bereiden van het altaar en het uitreiken van de communie.

Het was een feestelijke viering waarbij een ad hoc koor nog een bijdrage leverde en veel familie en vrienden van Elise met ons meevierden. De kinderkerk maakte nog twee mooie cadeaus. De kleinste kinderen gaven zelfgemaakte bloemen en de oudste kinderen hadden een kussensloop versierd. Na afloop van de viering was er een gezellige receptie in de gemeentekamer. Een mooie afsluiting van een bijzonder ochtend.

Foto's: Pieter Kroonenberg