Andere diensten

Meestal is er op zondag een eucharistieviering. Een enkele keer hebben we een dienst van schriftlezing en gebed. Daarin gaat geen priester voor maar een lector of diaken, die ook een preek houdt. In dit soort diensten is er geen communie.

In elke viering  lezen we uit de Bijbel, er wordt in onze diensten veel gezongen, met ondersteuning van een klein koor.In de Adventstijd of in de Goede Week zijn er in onze kerk oecumenische vespers. Zie voor tijden de agenda.

In de Goede Week is er elke morgen van maandag t/m Goede Vrijdag Lauden, gevolgd door een gezamenlijk ontbijt. Deze lauden beginnen om 7.15 uur en duren een half uurtje.

Oud-katholieke parochie HH Fredericus en Odulfus, Leiden  |  Techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum.