Bisdomdag Utrecht 11 mei

Allemaal maken wij deel uit van families: minstens hebben wij een gezin van herkomst en groot- en overgrootouders. Familierelaties kunnen prachtig, hecht, ingewikkeld en moeilijk zijn. Ouders hebben invloed op kinderen; broers en zussen op elkaar. Soms lijken patronen zich te herhalen, soms kiezen mensen een eigen weg.

Op deze bisdomdag hebben we het over families én over onze ‘familiekerk’, waarin velen elkaar kennen en er veel familieverbanden zijn. Een kerk waar je gezien wordt en waarin iedereen mee kan doen. De keerzijde hiervan werd genoemd door het rapport over misbruik van de commissie Stevens. Deze beschreef de Oud-Katholieke Kerk bij uitstek als een kerk met een ‘familiair karakter’. ‘Er is grote loyaliteit aan de geloofsgemeenschap, wat er soms toe leidt dat er ook een grote loyaliteit is aan de dader en dat er een cultuur is waarin het elkaar aanspreken op gedrag minder ontwikkeld is.’


11 mei verkennen we de positieve en de minder positieve kanten van families en van het zijn van een familiekerk.


In de viering waarin aartsbisschop Joris Vercammen voorgaat, gaat het over wie de broers en zusters zijn van Jezus.

Job van der Wal, mimespeler, brengt ons in beweging en geeft een eigen betekenis aan de lezing en overweging.

We hebben Kees Bregman, predikant en contextueel therapeut/counselor, bereid gevonden te spreken over loyaliteiten en het belang van dialoog in families. Hij zal ook ingaan op het verschil tussen kerkgemeenschap en familiegemeenschap. 

Tijdens de dag volgen de jongeren gedeeltelijk hun eigen programma o.l.v. jongerenpastor Michael van den Bergh. Nadere informatie vind jij/vindt u de komende tijd op www.okj.okkn.nl!

Daarnaast kunt u twee keer kiezen uit vier interactieve workshops.

Hierin gaan we werken aan ons voornemen naar aanleiding van het rapport om samen te gaan werken aan een cultuur binnen onze ‘familiekerk’ waarin we elkaar durven aanspreken, grenzen leren aangeven, het gesprek aangaan over wat echt belangrijk is en toegerust raken om signalen van misbruik op te pikken. Hoe gaan we, binnen en buiten de kerk, in eigen omgeving en in onze familie, goed met elkaar om? We doen dat onder leiding van vier zeer bekwame gespreksleiders die u en jou er graag bij betrekken.

Workshop 1:  ‘Ruimte innemen en grenzen stellen’
Ineke Los-de Mare en Margaret Steeman, haptotherapeuten

Workshop 2:  ‘Je kerk en omgeving: een veilige plek? Werken aan (seksuele) veiligheid voor iedereen, in kerk en maatschappij.’
Willem Kolkman, stichting SMPR, rechercheur politie.

Workshop 3:  ‘Feedback geven en feedback ontvangen’
Alexandra Gerny, coach en consultant

Workshop 4:  ‘Hoe werken familieverhoudingen? – inzicht krijgen aan de hand van een casus.’
Annette Melzer, predikant, contextueel hulpverlener en supervisor


Om organisatorische redenen willen wij u vragen u voor 1 mei a.s. aan te melden. 

Wanneer u nog geen keus kunt maken uit de workshops, kunt u dit eventueel op de dag zelf nog doen, mits er nog plaats is in de workshops van uw keuze.

Uw gegevens
Naam
E-mailadres
Adres
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
 
Voorkeuren
Ik geef mij op voor
Workshop eerste keus
Workshop tweede keus
Dieetvoorkeuren
Anders, namelijk:
 

Oud-katholieke parochie HH Fredericus en Odulfus, Leiden  |  Techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum.