Maand:  


Van 2 februari 2020 10:00 t/m 2 februari 2020 11:15 :
Opdracht van de Heer
Eucharistieviering van het hoogfeest van de Opdracht van de Heer. Voorafgaand vindt de kaarsenwijding plaats.

Van 8 februari 2020 13:30 t/m 8 februari 2020 16:30 :
Open Kerk
Op zaterdag 8 februari is de kerk open van 13:30 tot 16:30 uur. U kunt de fresco's van Chris Lebeau bezichtigen, of gewoon even stil zijn of een kaarsje opsteken. Er zijn vrijwilligers aanwezig om u desgewenst uitleg te geven over de fresco's, de Oud-Katholieke Kerk en haar spiritualiteit.

Van 9 februari 2020 10:00 t/m 9 februari 2020 11:15 :
Eucharistieviering
Eucharistieviering van de Vijfde zondag na Epifanie. Er is kinderkerk.

Van 12 februari 2020 14:30 t/m 12 februari 2020 16:00 :
Bijbelgroep
De Bijbelgroep komt eenmaal per maand op woensdagmiddag samen. Er wordt een gedeelte uit de bijbel behandeld volgens de zogenaamde Lectio divina, een oude vorm van omgaan met de bijbel waarin men op een biddende manier leest. De bijeenkomst begint om 14:30 in de Gemeentekamer van de kerk (ingang Cronesteinkade).

Van 15 februari 2020 11:00 t/m 15 februari 2020 15:00 :
Verkiezing Aartsbisschop van Utrecht
Na het vieren van de Mis voor de Heilige Geest zal de verkiezing plaats vinden van een nieuwe Aartsbisschop van Utrecht door het kiescollege, bestaande uit de geestelijken van het aartsbisdom Utrecht tot zeventig jaar (totaal 25), aangevuld met een aantal kiesgerechtigde leken (totaal 13). De kathedrale kerk van Sinte Gertrudis aan het Willemsplantsoen te Utrecht staat open voor een ieder, de deze gebeurtenis wil meemaken.

Van 16 februari 2020 10:00 t/m 16 februari 2020 11:15 :
Eucharistieviering
Eucharistieviering van de Zesde zondag na Epifanie.

Van 23 februari 2020 10:00 t/m 23 februari 2020 11:15 :
Dienst van Schriftlezing en Gebed
Dienst van Schriftlezing en Gebed van de Zevende zondag na Epifanie. Er is kinderkerk.

Van 26 februari 2020 19:00 t/m 26 februari 2020 20:45 :
Aswoensdag
Eucharistieviering van Aswoensdag met asoplegging. Voor de viering worden de palmtakken van het voorgaande jaar verbrand. U kunt deze de zondag tevoren of bij aankomst leggen in de mand.

Oud-katholieke parochie HH Fredericus en Odulfus, Leiden  |  Techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum.