Oud-katholieke parochie Leiden

December | Terugblik Kerst 2017

De kerstvieringen van 2017 vielen wat wonderlijk in het weekend. Op zondagochtend 24 december vierden we nog de Eucharistieviering van de Vierde zondag van de Advent. Daarna werd de kerk gereed gemaakt voor het kerstfeest. Er werd versiering opgehangen en het altaar werd opgemaakt voor het hoogfeest. De kinderen en de leiding van de kinderkerk hadden het druk met het opzetten van de kerststal en het inrichten van de kerk voor de Kribbedienst. 

Tegen 15:00 uur stroomde de kerk vol voor de Kribbedienst. Dit jaar mochten we nog weer meer mensen verwelkomen. De kinderen brachten het kerstverhaal, geschreven door Gesineke, met hun spel tot leven geholpen door Jan, Tineke en Eva. Tussendoor werden vele kerstliederen gezongen. Het werd een vrolijke viering. Na de viering stonden warme chocolademelk en beschuit met muisjes klaar in de Gemeentekamer. 

Hiermee was het nog niet afgelopen. Vanaf 21:30 uur stroomden de mensen weer binnen voor de Kerstnachtmis. Vanaf 21:45 uur was er samenzang bij kaarslicht en om 22:00 uur begon de Eucharistieviering. Na afloop bleven velen nog napraten in de Gemeentekamer waar glühwein en kerstbrood gereed stonden. 

Tenslotte vierden we met elkaar nog de Eucharistieviering van de Kerstdag op 25 december. En zoals altijd dronken we na afloop koffie, deze keer vergezeld door een snee kerstbrood.

We bedanken iedereen voor zijn of haar inzet om al deze vieringen mogelijk te maken. We bedanken ook iedereen die van harte het hoogfeest van de geboorte van Christus met ons kwam vieren. 

Foto's: kdvdgun