Oud-katholieke parochie Leiden

December | Presentatie jubileumboek "Ode aan een 90-jarige"

Op 16 december vond in onze kerk de presentatie plaats van het jubileumboek: "Ode aan een 90-jarige: Leidse Oud-Katholieke Parochie - 90 jaar kerkgebouw 1926-2016". De kerk was goed gevuld met gasten. Natuurlijk waren er parochianen, maar ook oud-katholieken elders uit het land hadden de weg naar de kerk gevonden. Verder waren er gasten uit de buurt, de stad en het land. Zonder iemand te willen overslaan, geven we toch een klein overzicht dat de gevarieerdheid van de gasten weergeeft. Onder de bijzonder genodigden waren o.a. de experts op het gebied van de muurschilderingen van Chris Lebeau: Mechteld de Bois (kunsthistorica), Pier Terwen (restaurator) en Rob Bremer (restaurator). Ook de kleinzoon van Chris Lebeau, Dé Reijne, was aanwezig. Tenslotte waren we zeer verheugd dat onze aartsbisschop Joris Vercammen met zijn echtgenote aanwezig kon zijn evenals de Leidse burgemeester Henri Lenferink.

Alle genodigden kregen eerst uitleg van de driekoppige redactie over de totstandkoming van het jubileumboek. Hans Vollebregt vertelde over de totstandkoming van zijn eigen bijdragen: een interview met parochiaan Piet Bakker en een artikel over het ontstaan van ons kerkgebouw. Wima Tees deelde haar ervaringen met ons kerkgebouw en onze parochiegemeenschap vanaf het eerste moment dat zij de kerk betrad. Zij lichtte ook de doelstelling van de redactie toe: het jubileumboek moest zowel een afspiegeling zijn van historische en esthetische aspecten van het kerkgebouw, als van het leven van de gemeenschap die erin huist. Geert de Rijk gaf een bespiegeling van de tijd waarin de parochie tot de bouw van deze kerk overging en schetste de context waarin Chris Lebeau zijn schilderingen aanbracht.

Hierna volgde de overhandiging van het eerste exemplaar van het boek. Er bleken drie eerste exemplaren voorzien. Het eerste werd uitgereikt aan burgemeester Henri Lenferink, het tweede aan aartsbisschop Joris Vercammen, het derde aan onze parochiane, die een nog respectabeler leeftijd heeft dan ons kerkgebouw, Jacqueline Kremer.

Zowel de burgemeester als de aartsbisschop spraken hierna woorden van dank. De burgemeester ging in op het belang van onze kerk en het gegeven dat zowel ons gebouw als de gemeenschap die erin huist toch wel onbekend zijn. Hij beloofde zelf een bijdrage te gaan leveren aan het verder bekend maken van onze kerk, door in de wandelingen langs Leidse pareltjes die hij organiseert voortaan ook onze kerk op te nemen. De aartsbisschop legde het nadrukkelijke verband tussen het kerkgebouw en de vierende gemeenschap die erin huist. Beiden waren verheugd over het verschijnen van dit boek en feliciteerden de redactie en de gehele gemeenschap van harte.

Tenslotte werd de redactie onder groot applaus bedankt voor hun grote inzet voor dit jubileumboek en voor het organiseren van deze feestelijke presentatie.

Na al die mooie woorden was er gelegenheid elkaar te ontmoeten in de Gemeentekamer waar een heerlijke high tea klaar stond.

Foto's 1 en 8: Arno van Berge Henegouwen
Foto's 3-7 en 9: kdvdgun
Foto 2: Anneke Vollebregt