Oud-katholieke parochie Leiden

November | Geert bedankt!

Een parochie kan niet zonder de vrijwillige inzet van parochianen en belangstellenden. Gelukkig zijn er in onze parochie velen die een steentje bij willen en kunnen dragen. Velen handen maken immers licht werk. Er is in onze parochie een paar handen dat heel veel werk verzet. Op zondag 19 november zetten we Geert in het zonnetje. Hij is al vele jaren voorzitter en penningmeester van het Kerkbestuur. Daarnaast houdt hij zich bezig met het beheer en verhuur van de gebouwen en ook nog met het onderhoud van de schilderingen van Chris Lebeau, waar we ontzettend trots op zijn, maar die ook veel aandacht vragen. Hij is misdienaar, redacteur van het parochieblad, en zo kunnen we nog veel meer noemen. Vele uren worden door Geert vrijwillig gestoken in het werk dat in onze parochie gedaan moet worden. Vrijwel altijd gebeurt dit met een goed humeur. Redenen genoeg voor een welgemeend: bedankt!