Oud-katholieke parochie Leiden

Oktober | Jubileumviering 500 jaar Reformatie

Op 29 oktober kwamen vijf kerkgemeenschappen samen in de Lutherse Kerk. Uiteraard de Evangelisch-Lutherse gemeente zelf en verder de oecumenische geloofsgemeenschap De Regenboog, de protestantse wijkgemeente Leiden Zuidwest, de protestantse geloofsgemeenschap De Verbinding en onze eigen parochie. De feestelijke oecumenische viering stond stil bij 500 jaar Reforamtie en had als thema "Bevrijd door Gods genade". De kerk was geheel gevuld en de voorgangers van alle gemeenschappen hadden een rol in de viering. 

Foto's: kdvdgun