Oud-katholieke parochie Leiden

September | Bericht uit Den Haag

It's a girl!

Sinds 1999 kent de Oud-katholieke kerk in Nederland vrouwelijke priesters. Op 18 september 1999 namelijk, werd Grete Verhey-de Jager in de kathedraal van Sinte Gertrudis te Utrecht tot priester gewijd. Zij werd daarmee de eerste vrouwelijke katholieke priester in Nederland en de vijfde binnen de Unie van Utrecht.

Het zal velen daarom verbazen, dat er tot op heden weinig vrouwelijke voorgangers bij ons zijn voorgegaan. Voor zover bekend slechts 1 en dat is ook weer vele jaren geleden.

Er zijn wel vaker vrouwen ingeroosterd geweest, maar dan was er één of ander voorval waardoor er werd geruild.
Onze vreugde was dan ook groot toen Helen Gaasbeek bij ons zondag (24 september) de voorganger was.
We kregen een prachtige preek waarin ze sprak over hoe sterfelijkheid zichtbaar wordt in de herfst, en hoe sommige mensen dit ervaren.
Ze wees op hoe wij uit bijbelteksten leren over het sterven van het lichaam en de wederopstanding, en het vertrouwen hebben dat er nieuw leven zal zijn.
Om de feestvreugde te verhogen, hadden we ook nog de parochie Alkmaar te gast. Wat is het toch een feest om met zoveel gelovigen de eucharistie te mogen vieren. Pastoor Erna had een gezellige groep parochianen meegenomen. Na de koffie kregen onze gasten uiteraard een rondleiding door het complex met onze Zolderkapel en de bisschopskamer, de bakermat van onze Nederlandse katholieke kerk.

De parochie Alkmaar had als leuke attentie echte Alkmaarse Jodenkoeken meegebracht. Die hebben ons gesmaakt.
De Haagse parochie heeft pastoor Helen een echte Haagse kakkâh aangeboden, dat is een soort poffer met speciaal gekruid spijs erin, erg lekker!
Hoe bijzonder kan een "gewone" zondag zijn, wat een zegen.

(Tekst: Esther van Straten, Foto's: Liesbeth Sikking)