Oud-katholieke parochie Leiden

September | Geslaagde kerkproeverij en afscheid kerkmeester

Op zondag 10 september sloten we als parochie aan bij het landelijk initiatief van de Kerkproeverij. De vaste kerkgangers werden door dat initiatief uitgedaagd om eens iemand uit te nodigen om mee te gaan naar de kerk. Niet om zieltjes te winnen, maar om hen te laten proeven van wat voor hen zo waardevol is. Ook in onze parochie namen diverse parochianen de uitdaging aan. Daarnaast waren er ook gasten die op eigen initiatief onze kerk hadden gevonden en natuurlijk zijn zij (altijd) welkom! 

Onder de gasten waren ook twee fotografen. Zij maakten voor en na de viering enige impressies van wat er zoals gebeurt rondom een viering. Onze cantrix maakt het liedbord klaar. Iedere zondag vervangt zij de nummers zodat ook daar zichtbaar wordt, welke gezangen gezongen zullen worden. Samen met de organiste van deze ochtend werd vervolgens een en ander doorgenomen. We zien enige dames van ons koor repeteren. Onze pastoor legt aan één van de gasten uit hoe het liturgieblaadje en de boeken gebruikt worden. 

Na de viering werd zoals gebruikelijk koffie gedronken. Wel was er deze zondag werk van gemaakt dat er ook nog iets lekkers bij de koffie te proeven viel. In de Gemeentekamer werd Remko Buitenhuis, onder het goedkeurend oog van zijn dochter, bedankt voor zijn grote inzet als kerkmeester. Mooie woorden, de acte en diverse cadeaus werden hem van harte aangeboden.