Oud-katholieke parochie Leiden

Mei | Ineke bedankt!

De Zesde zondag van Pasen draagt de naam vocem iucunditatis, "met een juichende stem", naar de introïtus uit Jesaja 48:20. Een toepasselijke zondag om de juichende stem van onze parochie, Ineke Smit, eens in het zonnetje te zetten. Al vele jaren is zij de dragende kracht van het koor. Ze maakt de liturgiebriefjes voor de vieringen en regelt waar nodig extra zangers. Als parochie zijn we haar zeer dankbaar voor haar grote inzet en betrokkenheid!