Oud-katholieke parochie Leiden

April | Terugblik Paaswake

Een week geleden maakten we ons op voor de Paaswake. Voor de kerk is dat het hoogtepunt van het jaar. Het is een viering vol rituelen. Het begint buiten, waar als eerste het vuur en de wierook worden gezegend. Vervolgens wordt de paaskaars gezegend: "Wij bidden U, God, zegen deze kaars, het zinnebeeld van uw eniggeboren Zoon, Jezus Christus, die het licht en het leven der wereld is en onder ons zijn woning wil maken." De kaars wordt aangestoken en vervolgens plechtig de kerk binnengedragen. Tijdens die intocht verspreidt het licht zich ook door de kerk, omdat iedereen een kaarsje aansteekt aan de paaskaars. Het geeft een bijzondere sfeer om te lezen, zingen en bidden bij dat kaarslicht.

Na de dienst van de lezingen volgt de zegening van het water, waarna de doopbeloften worden hernieuwd. De litanie van alle heiligen vormt de overgang naar de Eucharistieviering. Terwijl het Gloria wordt ingezet, wordt het feest nog verder opgeluisterd. Alle kaarsen op het altaar en in de kerk en de verlichting worden ontstoken, het orgel wordt weer gebruikt, de klok luidt en de altaarschellen rinkelen. Christus is verrezen! Hij is waarlijk opgestaan!

Na de viering was er nog volop gelegenheid elkaar een zalig Pasen te wensen in de Gemeentekamer, waar hapjes en drankjes al klaar stonden.

foto's: kdvdgun